Sträck ut din hand . . .

händer som är kreativa

händer som ger närhet

händer som ger kamratskap

händer som når varandra

händer som ger tröst

händer som stärker banden

med våra händer skapar vi !

Visst är det fantastiskt!