I konstgränd på Allaktivitetshuset Loket i Emmaboda
kommer vårens kursdeltagare hos Mamamo´bra att ställa ut sina alster under april månad.Välkomna!