En ny Dag.

Nalle har gjort sitt

Dags att göra ditt

Skapa din egen verklighet

med dina resurser och din kunskap

Du har allt !

Det är ditt Liv !

Försök hitta vägen

Parkera inte i skuggan,

längre än nödvändigt

Res dig om du fallit

borsta av dig dammet

Ta nya tag

Det kommer en ny dag.

Kom ihåg – Att röra sig från en punkt till en annan är Skapande!

Bilden visar en transformationsmålning.

Cellminnesmålning, – för ditt välmående!

Email:gunilla@mamamo.se